Kampanje Facebook: Tidløs og enkel Facebook kampanje

Hvorfor Evergreen annonsekampanje Facebook?

En av de vanligste årsakene til at kampanjer slutter å gi resultater er at man treffer de samme personene gjentatte ganger over tid. De som har konvertert (kjøp, registrering etc.) faller ut eller du fortsetter å annonsere til dem som har kjøpt. Facebook vil med tiden starte å vise annonsene dine igjen og igjen til personer som har mindre sannsynlighet for å konvertere. Og de vil se annonsene dine til punktet hvor det bare er irriterende. 

Facebook login - kampanje facebook

Engasjementet går ofte ned. Antall rapporteringer og negative tilbakemeldinger har en tendens til å gå opp. Kostnaden for å treffe personer (CPM) øker. Til slutt er ikke kampanjen lenger lønnsom.

Men i teorien burde en kampanje Facebook som fungerer i dag også funke i månedene som kommer, så lenge…

 • Kampanjen innehar høy verdi.
 • Målgruppen er av høy kvalitet.
 • Målgruppen holder seg oppdatert.

Selv om alle tre punktene er viktig, ligger selve nøkkelen for denne kampanjestrategien i det tredje punktete: Målgruppen må holde seg oppdatert til enhver tid. 

Det er ikke alltid like lett. Men vi kan løse det ved å bruke et egendefinert nettstedspublikum.

Sett opp en enkel salgstrakt

La oss se på et reelt scenario som gjelder for de fleste nettbutikker.

 • Vi har laget en artikkel med informasjon om en ny modell eller serie fra en klokkeprodusent som promoteres på Facebook. 
 • Vi ønsker å konvertere dem som har lest artikkelen til betalende kunder.

Mange ville startet å selge til målgruppen med en gang. Det kan fungere. Men ur er gjerne en høy investering for mange, noe som krever litt mer overbevisning og litt mer tillitt til deg som forhandler. Derfor skal vi gå for en litt annen tilnærming.

I dette eksempelet skal vi sende målgruppen gjennom en sekvens med 7 annonser over 28 dager. Sekvensen kan for eksempel se slik ut:

 • Dag 1-4: Presentere relevant innhold #1
 • Dag 5-8: Presentere relevant innhold #2
 • Dag 9-12: Presentere produktoversikt
 • Dag 13-16: Presentere produktfordel #1
 • Dag 17-20: Presentere produktfordel #2
 • Dag 21-24: Presentere produktfordel #3
 • Dag 25-28: Presentere produktfordel #4

Tanken er at vi sakte men sikkert skal bygge tillitt frem til personen til slutt handler fra deg. Vi ønsker å holde budskapet nytt og relevant, så vi viser en ny annonse hver fjerde dag. Dersom de ikke kjøper innen 28 dager faller de ut av kampanjen.

Resultater er at du alltid sender nye personer gjennom kampanjen. De vil alltid se annonsene for første gang og aldri lenger enn 4 dager. Ingen vil gå lei av å se annonsene dine gjentatte ganger over lange perioder.

Husk at du ikke trenger å følge dette oppsettet eksakt. Du kan velge å ikke ha så mange annonsesett, eller øke varigheten for annonsesettene. Du kan promotere annet type innhold. Bruk dette som et utgangspunkt.

Finn din trigger

Når du har satt opp en enkel salgstrakt er det på tide å isolere dem som utløser triggeren. Hvordan man utløser triggeren kjennetegnes ved at:

 • handlingen kan kun utføres en gang.
 • tidspunktet handlingen utføres kan isoleres med et egendefinert nettstedspublikum.

Vær klar over at det kreves et visst volum for at dette skal fungere. Dersom bare 5 personer utløser triggeren per dag, er det stor sjanse for at kampanjen din aldri blir vist. 

Noen eksempler på triggere:

 • Kjøpt et relatert produkt. 
 • Registrert seg for noe (eks. nyhetsbrev eller Facebook arrangement).
 • Engasjert med en spesifikk video eller canva på Facebook.
 • Besøkt en spesifikk URL.

Det er lettere å bygge opp volum på enkelte triggere enn andre. Den første og den andre vil være nokså vanskelig å bygge opp store volumer til sammenlignet med den tredje og fjerde. Men kvaliteten på målgruppen vil være helt klart høyest hos de to første.

Lag syv egendefinert nettstedspublikum for triggeren

For å sikre at nok personer utløser triggeren anbefaler vi at du kjører en egen kampanje som promoterer den. Hvordan du angriper det er opp til deg, men vi anbefaler å rette den mot et varmt publikum som for eksempel dem som nylig har besøkt nettsiden din.

Det vi hovedsakelig prøver å gjøre her er å treffe personer som har utløst triggeren din nylig. Basert på planen vår over vet vi at vi ønsker å treffe personer som har utløst triggeren innenfor disse tidsrommene:

 • Dag 1-4
 • Dag 5-8
 • Dag 9-12
 • Dag 13-16
 • Dag 17-20
 • Dag 21-24
 • Dag 25-28

Det er noe  vi kan få til med egendefinerte nettstedpublikum.

Hvis noen har lest artikkelen vet vi at de har trykket på annonsen og faller innenfor målgruppen. Vi må lage syv varianter av publikummet. 

Det første vil se slik ut…

Det andre..

Vi vil også lage publikum for 12, 16, 20, 24 og 28 dager.

Jeg vet hva du tenker. Det vil bli overlapp! De som er i det egendefinerte publikummet for 4 Dager vil også være i de andre! Men det skal vi håndtere senere.

I tillegg til publikumsgruppene du allerede har laget må du også lage et egendefinert publikum for alle som har kjøpt klokken vi promoterer. Det er ikke noe poeng å kaste bort penger på personer som allerede har kjøpt produktet..

Det vil se ca slik ut..

Sett opp syv annonsesett

Målsetting

Det første Facebook ber deg om å velge når du oppretter kampanjen er målsetting. Vanligvis vil man gå for “Trafikk” eller “Konverteringer”, begge er ok, så lenge du optimaliserer annonsesettet for “daglig unik rekkevidde”. Vår favoritt er i dette tilfellet “Rekkevidde”, mer om det senere.

Publikum

Nå får vi bruk for de egendefinert publikumsgruppene vi satte opp tidligere. Lag syv annonsessett og husk å ekskludere dem som allerede har kjøpt produktet. For at volumet i målgruppen skal være høyt nok anbefaler vi at du retter deg mot hele Norge.

Det første annonsesettet vil se slik ut..

Det neste annonsesettet vil se slik ut…

Som du ser over ekskluderer vi de som har besøkt landingssiden i det tidligere tidsrommet, samt dem som har kjøpt produktet.

Budgivning

Når du bruker denne strategien ønsker du ikke at Facebook skal optimalisere annonsene for deg. Det vil i så fall bety at Facebook kun vil vise annonsene dine til dem som mest sannsynlig vil utføre din ønskede handling. Vell, de har allerede utløst triggeren, så vi vet at vi ønsker å treffe dem igjen med annonsene våre. 

Dersom du bruker “konverteringer” eller “trafikk” som målsetting, optimaliser for “Daglig unik rekkevidde” under budgivning.

Når du optimaliserer for “daglig unik rekkevidde” vil Facebook vise annonsen til så mange personer i målgruppen din som mulig, men ikke mer enn én gang per dag.

Det er opp til deg om du vil bruke automatisk eller manuell budgivning. Du kan benytte manuell budgivning med et høyt budsjett for å treffe så mange som mulig, men det kan også føre til at kostnadene går opp. Her er det lurt å eksperimentere.

Om du bruker “Rekkevidde” som målsetting, kan du imidlertid bestemme hvor ofte en person skal se annonsen din.

I likhet med “daglig unik rekkevidde” vil annonsen din bli vist til så mange personer som mulig innenfor din målgruppe, men aldri mer enn én gang per antall dager du har satt som frekvenstak.

Det er årsaken til at vi liker “rekkevidde” som målsetting. Det gir deg mulighet til å kontrollere hvor ofte du treffer folk.

Igjen, det er opp til deg om du ønsker å benytte automatisk eller manuell budgiving. Men dersom annonsen din ikke blir vist om du bruker automatisk budgivning, kan det hende du må sette et høyt manuelt bud.

Plassering

Siden vi viser annonsene til så mange som mulig innenfor vår lille målgruppe, men vanligvis aldri mer enn én gang per dag, så ønsker vi å være smart med plasseringen av annonsen. Hvorfor? Vel, høyre kolonne kan være vel så bra, men det er ikke der jeg vil kaste bort min éne daglige visning.. 

Det er opp til deg om du ønsker å inkludere “Instagram feed” eller “i artikler”, men vår trygge anbefaling er å gå for “Facebook-nyhetsoppdateringen”.

Budsjett

Det finnes ikke et klart fasitsvar på hva som er riktig budsjett. Men husk at målgruppen du henviser deg til er liten, så du trenger bare et lite dagsbudsjett. Ofte setter vi dagsbudsjettet til 10-20 kr per dag.

Du kan sette dagsbudsjettet ditt høyt, men vil ikke ha noen betydning. Siden du har allerede satt en begrensning på hvor mange visninger du vil ha per dag, kan ikke Facebook kampanjen kaste bort pengene dine på utallige visninger. De vil ikke klare å bruke budsjettet ditt. 

Lag syv annonser

Planen vår er å vise en ny annonse hver fjerde dag. Så derfor må vi lage en annonse til hvert av de syv annonsesettene vi har opprettet. Vi kommer ikke til å gå gjennom den prosessen i dette innlegget. Men husk den originale planen:

 • Dag 1-4: Presentere relevant innhold #1
 • Dag 5-8: Presentere relevant innhold #2
 • Dag 9-12: Presentere produktoversikt
 • Dag 13-16: Presentere produktfordel #1
 • Dag 17-20: Presentere produktfordel #2
 • Dag 21-24: Presentere produktfordel #3
 • Dag 25-28: Presentere produktfordel #4

De to første annonsene vil promotere bloggartikler, som begge ideelt sett er relatert til det produktet du ønsker å selge. Du kan også velge å dedikere en av annonsene til å promotere noe om deres ekspertise som bedrift. På dette stadiet ønsker vi bare å varme målgruppen med mer informasjon og bygge tillit før vi går for å close salget. 

Så kjører vi en annonse som viser en generell oversikt over de nye klokkene. 

Til slutt kjører vi en serie med annonser som hver og en fremhever en fordel med klokken. 

Det er ubegrenset med tilnærminger du kan ta her. Dersom du ikke har nok innhold tilgjengelig på siden din kan du droppe de to første annonsene. Vi har gjort det også!

Oppsummering

Bortsett fra noen mindre tilpasninger fra case til case (budsjett, tidsplan, bilder og tekst), er dette det store og hele. Men dersom det ikke ga mening, her er det vi akkurat gjorde kort oppsummert:

 • vi promoterte en trigger en person kun kan utløse én gang.
 • Laget syv egendefinerte nettstedpublikum for dem som utløste triggeren de siste 28 dagene.
 • Laget en evergreen Facebook kampanje som fokuserer på produktet de har vist interesse for, målrettet mot dem som utløste triggeren.

Så når noen trykker på annonsen, og utløser triggeren, blir de automatisk lagt til kampanjen. Dersom de ikke kjøper noe de neste 28 dagene, faller de ut av kampanjen. 

Resultatet: Du vil alltid promotere et relevant produkt til en liten målgruppen som nylig har vist interesse for det, men aldri lenger enn 28 dager. Kampanjens målgruppe vil alltid være varm og du vil ikke bombardere personer med annonser i flere måneder av gangen.

Tilpasninger

En Evergreen kampanje Facebook er oppsettet av en sekvens med Facebook Ads som promoterer et produkt til en liten målgruppen som har utløst en trigger innenfor en begrenset tidsperiode. Hvordan du tilpasser det er opp til deg.

Dersom størrelsen på publikummet ditt blir for lite kan du øke tidsperioden fra 4 dager til for eksempel 7 dager. Hvis du er fornøyd med volumet, kan du redusere tidsperioden for å minimere sløseri.

Innholdet i kampanjen kan tilpasses etter dine behov. I stedet for 7 annonser kan det være 4. Det trenger heller ikke være en produktnyhet. Noen andre strategier som kan funke er:

 • Mersalg av klokkeremmer til en nylig kjøpt klokke.
 • Promoter dine bestselgere til dem som har registrert seg for nyhetsbrevet ditt.
 • Tilby utvidet service på en nylig kjøpt klokke eller diamantring.

Nå er det din tur. Hva var triggeren og målsettingen din? Hvordan fungerte det? Les flere av våre artikler for mye verdifull informasjon!

Bruk gjerne kommentarfeltet under til å dele dine erfaringer 🙂 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *